VPS hosting comparison


Highest package VPS web hosting cost, performance and spec.
Web hosting Storage RAM CPU Cost
/month
Data transfer
liquidweb.com 600 GB6.9 GB x4 Equal share  270 $ 3000 GB
hostgator.com 231 GB RAID-10 4.4 GB DDR 3Dual Nehalem CPUs
5.94 Ghz guarantee
209.95$ 3150 GB
superb.net 320 GB Fast RAID-10 Disk 4 GB x8 Equal share 125 $ 4000 GB
greengeeks.com 125 GB  RAID 10 2 GB Intel Dual Quad Core Nehalam Equal share 99.95 $ 1500 GB
hostmaster.com 80 GB 2 GB Equal share 99.95 $ 800 GB
avantehosting.net 500 GB 8 GB Equal share 90.00 $ 5000 GB
hostome.com70 GB
1.5 GB DDR3Equal share79.45 $1050 GB
namecheap.com 100 GB 1.5 GB 16 xIntel Xeon shared 69.95 $ 700 GB
webhostingpad.com 100 GB 512 MB Dual intel Xeon 49.95 $ Unlimited
hostingrq.com 250 GB 4 GB 4Ghz cpu speed guaranteed 47.49 $ 4 TB
mochahost.com 200 GB(RAID10) 3 GB Intel Xeon E5520 (4@2.26Ghz)2.26 GHz guaranteed 41.97 $ Unlimited

Lowest package VPS web hosting cost, performance and spec.

Web hosting Storage RAM CPU Cost
/month

Data
transfer
hostingrq.com 20GB 512 MB 1 Ghz cpu speed guaranteed 7.95 $ 1 TB
avantehosting.net  50GB 512 MB Equal share 10.00 $ 100 GB
mochahost.com 25 GB(RAID10) 400 MB  Intel Xeon E5520(4@2.26GHz) 1.13 GHz guaranteed 11.17$ Unlimited
hostome.com 20 GB 384 MB Equal share 19.45$ 150 GB
namecheap.com 15 GB(RAID10) 256 MB  16x Intel Xeon shared 19.95$ 100 GB
hostgator.com 10 GB  384 MB Dual Nehalem CPUs
0.57 Ghz guarantee
19.95$ 250 GB
webhostingpad.com 10 GB  128 MB Dual Intel Xeon 19.95$ 100 GB
superb.net 30 GB Fast RAID-10 Disk 512 MB x1 Equal share 20.00 $ 500 GB
greengeeks.com
125GB
RAID 10
512 MB  Intel Dual Quad Core Nehalam Equal share 39.95$ 500 GB
hostmaster.com 20 GB 512 MB   Equal share 39.95$ 200 GB
liquidweb.com75 GB 0.9GBEqual share50.00$100 Mbs 3000 GB

Copy right phe0007. Powered by Blogger.